Tekst en bestanden privacyverklaring

Privacyverklaring

DownloadversiePrivacyverklaring-Endass-Verzekering-en-Hypotheken.pdf

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Endass Verzekeringen & Hypotheken (KvK nummer: 29031993), Achter de Kerk 8, 2821 AP Stolwijk (www.endass.nl).

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Endass Verzekeringen & Hypotheken verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de wet AVG. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen:

 • Toestemming van de betrokken persoon (nieuwsbrieven, overeenkomsten)
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

 

Doeleinden van verwerking

Endass Verzekeringen & Hypotheken verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • relatiebeheer
 • nieuwsbrieven
 • product- en dienstontwikkeling
 • administratieve handelingen
 • het bepalen van strategie en beleid
 • personeelsadministratie
 • sollicitatieprocedure
 • aanbiedingen

Endass Verzekeringen & Hypotheken verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.

Iedereen kan zich voor onze nieuwsbrief opgeven, we sturen u dan regelmatig nieuws per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee wij kunnen volgen hoeveel mensen onze nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. We registreren niets op naam, we gebruiken alleen algemene informatie om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief.

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

 

Verstrekken van persoonsgegevens

Endass Verzekeringen & Hypotheken heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Endass Verzekeringen & Hypotheken haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Endass Verzekeringen & Hypotheken.

Daarnaast gebruikt Endass Verzekeringen & Hypotheken uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht/reservering te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

 

Ontvangers van persoonsgegevens

Endass Verzekeringen & Hypotheken verwerkt uw gegevens in een database. Deze database gebruikt Endass Verzekeringen & Hypotheken alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. De database van Endass Verzekeringen & Hypotheken is beveiligd volgens Europese normen.

Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (domeinnaamregistratie, indien nodig voor invordering), voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst.

Met de derden zijn door Endass Verzekeringen & Hypotheken de vereiste (verwerkers)overeenkomsten aangegaan.

 

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

 

Bewaren gegevens

Wij zullen uw gegevens bewaren zo lang dit nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

Nieuwsbriefgegevens worden bewaard zolang u daar toestemming voor heeft gegeven, zodra een uitschrijving voor een nieuwsbrief is ontvangen, zullen wij de gegevens verwijderen.

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

 

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.

Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

 

Gegevensbeveiliging

Endass Verzekeringen & Hypotheken maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Endass Verzekeringen & Hypotheken maakt dan ook gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat.

Endass Verzekeringen & Hypotheken maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland. Dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd en uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.

 

Social Media Buttons

Wij hebben een aantal social media Buttons op onze website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US privacy Shield. Wij maken gebruik van:

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

 

Cookies

Voor informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Endass Verzekeringen & Hypotheken is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Endass Verzekeringen & Hypotheken vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

 

Meldplicht datalekken

Endass Verzekeringen & Hypotheken zal in geval van een datalek, dit direct melden aan ons internetbureau, die haar gegevens verder volgens de AVG meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

 

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Endass Verzekeringen & Hypotheken vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Endass Verzekeringen & Hypotheken verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@endass.nl.

Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voordat de gegevens verwijderd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Endass Verzekeringen & Hypotheken zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

 

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Endass Verzekeringen & Hypotheken maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van onze klanten. De mogelijkheid bestaat dat Endass Verzekeringen & Hypotheken onderzoek doet naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Endass Verzekeringen & Hypotheken ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Endass Verzekeringen & Hypotheken kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

 

Wijzigingen

Endass Verzekeringen & Hypotheken behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van onze website: www.endass.nl.

Endass Verzekeringen logo
Endass Verzekeringen

Copyright © 2021 Endass Verzekeringen | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Cookieverklaring | Sitemap | Site index

Designpro.nl | Z-IM.nl